De zon is op lange termijn de meest betrouwbare energiebron
waarover de mens beschikt.

De technische mogelijkheden om de zon als energiebron te gebruiken voor de dagelijkse warmteproductie zijn reeds tot volle ontwikkeling gekomen.

Warmte van de zon

De brandstofvoorraden die de natuur in de loop van miljoenen jaren heeft aangelegd, zijn echter onuitputtelijk. Fossiele energiedragers worden schaarse en stijgende brandstofkosten zijn een gevolg daarvan. De verwarmingssector werkt voordurend aan een meer verantwoorde omgang met deze hulpbronnen om onze warmtevoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

WILT U ADVIES OF OFFERTE?

CONTACTEER ONS